Колл - борбор: 105, 1209
Калькулятор

Калк үчүн тариф 

01.05.2024 ж
-бийик тоолуу аймактарда (чектөөсүз) 1.108 сом
-"үй-бүлөөгө көмөк"  700 кВтс чейин -0,55 

Бардык керектөөчүлөр үчүн маалымат "Тарифтер" бөлүмүндө 

Дата с: по:

кВтч: