Жетекчилик

   

Сакиев Рустам Нурдинович - Нарын электр тармактар ишканасынын директору

Өмүралиев Бакытбек Чоюнбекович - Нарын электр тармактар ишканасынын башкы инженери

Курманалиев Медербек Тентиевич - коммерциялык суроолор боюнча директордун орун басары

Усеналиев Залкарбек Усеналиевич - капиталдык курулуш жана жалпы маселелер боюнча директордун орун басары

Имашов Нурлан Бегимбаевич - башкы инженердин орун басары

Дуйшеев Канатбек Бейшенбекович - башкы инженердин орун басары