БАЙЛАНЫШТАР

 

Кабылдама (факс) : +996 (3522) 5-12-73,

Документтерди кабыл алуу бөлүмү: +996 (3522) 5-30-19, e-mail: npes@nesk.kg

Пресса - кызматы +996 (706) 754-565, e-mail: npes.ps@gmail.com

Күнү-түнү байланыш кызматы - 105, 1209