Кабыл алуу кундөрү

 

Б.Ж. Джолдошбеков                     Шейшемби     16:00-17:00

директор                                           Бейшемби       16:00-17:00

 

Б.Ч.Өмүралиев                               Шейшемби     16:00-17:00

башкы инженер                               Бейшемби       16:00-17:00

 

М.Т.Курманалиев                          Шейшемби     16:00-17:00

коммерциялык суроолор               Бейшемби       16:00-17:00

боюнча директордун орун

басары

 

А.М. Садабаев                               Шейшемби     16:00-17:00

капиталдык курулуш                      Бейшемби       16:00-17:00

жана жалпы суроолор 

боюнча директордун 

орун басары